Bán nền (5.5x22=119m2) mặt tiền trương vĩnh nguyên, Quận Cái Răng - Cần Thơ

$1,7 tỷ
Mã: 281762 Diện tích: 119
  • Bán nền (5.5x22=119m2) mặt tiền trương vĩnh nguyên
  • Bán nền (5.5x22=119m2) mặt tiền trương vĩnh nguyên
  • Bán nền (5.5x22=119m2) mặt tiền trương vĩnh nguyên
  • Bán nền (5.5x22=119m2) mặt tiền trương vĩnh nguyên
  • Bán nền (5.5x22=119m2) mặt tiền trương vĩnh nguyên
  • Bán nền (5.5x22=119m2) mặt tiền trương vĩnh nguyên
  • Bán nền (5.5x22=119m2) mặt tiền trương vĩnh nguyên
  • Bán nền (5.5x22=119m2) mặt tiền trương vĩnh nguyên
  • Bán nền (5.5x22=119m2) mặt tiền trương vĩnh nguyên
  • Bán nền (5.5x22=119m2) mặt tiền trương vĩnh nguyên

Mặt tiền trương vĩnh nguyên đoạn qua cầu hàng

Mã: 281762 Diện tích: 119

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN