Bán gấp thửa đất diện tích 35.7m động hội đông anh, Huyện Đông Anh - Hà Nội

$920 triệu
Mã: 281752 Diện tích: 35
  • Bán gấp thửa đất diện tích 35.7m động hội đông anh
  • Bán gấp thửa đất diện tích 35.7m động hội đông anh
  • Bán gấp thửa đất diện tích 35.7m động hội đông anh
  • Bán gấp thửa đất diện tích 35.7m động hội đông anh
  • Bán gấp thửa đất diện tích 35.7m động hội đông anh
  • Bán gấp thửa đất diện tích 35.7m động hội đông anh

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN