Sang quan khách on dinh, Quận Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh

$120 triệu
Mã: 281750 Diện tích: 70
  • Sang quan khách on dinh
  • Sang quan khách on dinh
  • Sang quan khách on dinh
  • Sang quan khách on dinh
  • Sang quan khách on dinh
  • Sang quan khách on dinh

ban ko co thoi gian trong coi mình sang lai quan caphe khach va on dinh .

Mã: 281750 Diện tích: 70 Hướng: Tây Nam

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN