Bán gấp thửa đất diện tích 175m ngọc lâm long biên, Quận Long Biên - Hà Nội

$9,25 tỷ
Mã: 281741 Diện tích: 175
  • Bán gấp thửa đất diện tích 175m ngọc lâm long biên
  • Bán gấp thửa đất diện tích 175m ngọc lâm long biên
  • Bán gấp thửa đất diện tích 175m ngọc lâm long biên
  • Bán gấp thửa đất diện tích 175m ngọc lâm long biên
  • Bán gấp thửa đất diện tích 175m ngọc lâm long biên
  • Bán gấp thửa đất diện tích 175m ngọc lâm long biên

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN