5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ, Quận Thanh Xuân - Hà Nội

$4,1 tỷ
Mã: 281722 Diện tích: 31 Tầng / lầu: 5 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 3
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ
 • 5 tầng_4,1 tỷ Nguyễn Ngọc vũ

HIẾM NHÀ BÁN - CÁCH MẶT PHỐ VÀI BƯỚC CHÂN - Ô TÔ ĐỖ CÁCH NHÀ 30M - NHÀ ĐẸP LONG LANH - DẪN LÀ CHỐT

Mã: 281722 Diện tích: 31 Tầng / lầu: 5 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 3

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN