Mặt Tiền Trần Khánh Dư Đối Diện vincom Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

$12 triệu/tháng
Mã: 281615 Diện tích: 288 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 3
  • Mặt Tiền Trần Khánh Dư Đối Diện vincom Xuân Khánh
  • Mặt Tiền Trần Khánh Dư Đối Diện vincom Xuân Khánh
  • Mặt Tiền Trần Khánh Dư Đối Diện vincom Xuân Khánh
  • Mặt Tiền Trần Khánh Dư Đối Diện vincom Xuân Khánh
  • Mặt Tiền Trần Khánh Dư Đối Diện vincom Xuân Khánh
  • Mặt Tiền Trần Khánh Dư Đối Diện vincom Xuân Khánh
  • Mặt Tiền Trần Khánh Dư Đối Diện vincom Xuân Khánh
  • Mặt Tiền Trần Khánh Dư Đối Diện vincom Xuân Khánh
  • Mặt Tiền Trần Khánh Dư Đối Diện vincom Xuân Khánh
  • Mặt Tiền Trần Khánh Dư Đối Diện vincom Xuân Khánh

Mã: 281615 Diện tích: 288 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 3

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN