NHÀ_ĐẠI_LỘ_ĐỒNG_KHỞI_FULL_NỘI_THẤT_DỌN_VÀO_Ở_NGAY, Thành phố Bến Tre - Bến Tre

$3 tỷ
Mã: 281563 Diện tích: 80 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2
  • NHÀ_ĐẠI_LỘ_ĐỒNG_KHỞI_FULL_NỘI_THẤT_DỌN_VÀO_Ở_NGAY
  • NHÀ_ĐẠI_LỘ_ĐỒNG_KHỞI_FULL_NỘI_THẤT_DỌN_VÀO_Ở_NGAY
  • NHÀ_ĐẠI_LỘ_ĐỒNG_KHỞI_FULL_NỘI_THẤT_DỌN_VÀO_Ở_NGAY
  • NHÀ_ĐẠI_LỘ_ĐỒNG_KHỞI_FULL_NỘI_THẤT_DỌN_VÀO_Ở_NGAY
  • NHÀ_ĐẠI_LỘ_ĐỒNG_KHỞI_FULL_NỘI_THẤT_DỌN_VÀO_Ở_NGAY
  • NHÀ_ĐẠI_LỘ_ĐỒNG_KHỞI_FULL_NỘI_THẤT_DỌN_VÀO_Ở_NGAY
  • NHÀ_ĐẠI_LỘ_ĐỒNG_KHỞI_FULL_NỘI_THẤT_DỌN_VÀO_Ở_NGAY
  • NHÀ_ĐẠI_LỘ_ĐỒNG_KHỞI_FULL_NỘI_THẤT_DỌN_VÀO_Ở_NGAY

Mã: 281563 Diện tích: 80 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN