5 căn mặt tiền nguyễn binh 3,5x5 -gác lửng ,phí 2%, Huyện Nhà Bè - Tp Hồ Chí Minh

$490 triệu
Mã: 281561 Diện tích: 18 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1
  • 5 căn mặt tiền nguyễn binh 3,5x5 -gác lửng ,phí 2%
  • 5 căn mặt tiền nguyễn binh 3,5x5 -gác lửng ,phí 2%
  • 5 căn mặt tiền nguyễn binh 3,5x5 -gác lửng ,phí 2%
  • 5 căn mặt tiền nguyễn binh 3,5x5 -gác lửng ,phí 2%
  • 5 căn mặt tiền nguyễn binh 3,5x5 -gác lửng ,phí 2%
  • 5 căn mặt tiền nguyễn binh 3,5x5 -gác lửng ,phí 2%
  • 5 căn mặt tiền nguyễn binh 3,5x5 -gác lửng ,phí 2%
  • 5 căn mặt tiền nguyễn binh 3,5x5 -gác lửng ,phí 2%
  • 5 căn mặt tiền nguyễn binh 3,5x5 -gác lửng ,phí 2%
  • 5 căn mặt tiền nguyễn binh 3,5x5 -gác lửng ,phí 2%

Mã: 281561 Diện tích: 18 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN