CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺, Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

$4,5 tỷ
Mã: 281550 Diện tích: 13579 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺
 • CẠNH CÔNG VIÊN 2 MẶT TIỀN KHU ĐÀO SƯ TÍCH 3 MÊ ⛺

Mã: 281550 Diện tích: 13579 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN