Đất vòng xoay Chư Á 405tr/ lô, Thành phố Pleiku - Gia Lai

$405 triệu
Mã: 281531 Diện tích: 112
  • Đất vòng xoay Chư Á 405tr/ lô
  • Đất vòng xoay Chư Á 405tr/ lô
  • Đất vòng xoay Chư Á 405tr/ lô
  • Đất vòng xoay Chư Á 405tr/ lô
  • Đất vòng xoay Chư Á 405tr/ lô
  • Đất vòng xoay Chư Á 405tr/ lô
  • Đất vòng xoay Chư Á 405tr/ lô
  • Đất vòng xoay Chư Á 405tr/ lô

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN