Mặt tiền hẻm 999 Phú Khương Bến Tre, Thành phố Bến Tre - Bến Tre

$1,85 tỷ
Mã: 281530 Diện tích: 320
  • Mặt tiền hẻm 999 Phú Khương Bến Tre
  • Mặt tiền hẻm 999 Phú Khương Bến Tre
  • Mặt tiền hẻm 999 Phú Khương Bến Tre
  • Mặt tiền hẻm 999 Phú Khương Bến Tre
  • Mặt tiền hẻm 999 Phú Khương Bến Tre
  • Mặt tiền hẻm 999 Phú Khương Bến Tre

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN