Đất Huyện Cư M'gar 20000m², Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk

$490 triệu
Mã: 281524 Diện tích: 20000
 • Đất Huyện Cư M'gar 20000m²
 • Đất Huyện Cư M'gar 20000m²
 • Đất Huyện Cư M'gar 20000m²
 • Đất Huyện Cư M'gar 20000m²
 • Đất Huyện Cư M'gar 20000m²
 • Đất Huyện Cư M'gar 20000m²
 • Đất Huyện Cư M'gar 20000m²
 • Đất Huyện Cư M'gar 20000m²
 • Đất Huyện Cư M'gar 20000m²
 • Đất Huyện Cư M'gar 20000m²
 • Đất Huyện Cư M'gar 20000m²
 • Đất Huyện Cư M'gar 20000m²
 • Đất Huyện Cư M'gar 20000m²
 • Đất Huyện Cư M'gar 20000m²
 • Đất Huyện Cư M'gar 20000m²
 • Đất Huyện Cư M'gar 20000m²

Mã: 281524 Diện tích: 20000 Hướng: Tây

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN