Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn, Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

$13 triệu/tháng
Mã: 281509 Diện tích: 90 Tầng / lầu: 2 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 3
 • Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn
 • Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn
 • Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn
 • Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn
 • Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn
 • Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn
 • Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn
 • Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn
 • Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn
 • Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn
 • Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn
 • Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn
 • Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn
 • Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn
 • Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn
 • Nhà 02 tầng 02pn phong cách cổ điển gần biễn

❌❌Cho thuê nhà 2 tầng khu Gần biễn mỹ khê,thích hợp ở lâu dài,làm văn phòng công ty, ( trừ nhà hàng).

Mã: 281509 Diện tích: 90 Tầng / lầu: 2 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 3

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN