Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống, Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ

$18 triệu/tháng
Mã: 281484 Diện tích: 105 Phòng ngủ: 7 Phòng tắm: 7
 • Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống
 • Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống
 • Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống
 • Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống
 • Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống
 • Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống
 • Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống
 • Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống
 • Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống
 • Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống
 • Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống
 • Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống
 • Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống
 • Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống
 • Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống
 • Cho thuê nhà dtsd 300m2 Đồng Văn Cống

Chủ gửi

Mã: 281484 Diện tích: 105 Phòng ngủ: 7 Phòng tắm: 7 Đặt cọc: 36,000,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN