PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7, Quận 7 - Tp Hồ Chí Minh

$4,1 triệu/tháng
Mã: 281481 Diện tích: 25
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7
 • PHÒnG TRỌ MỚI XÂY GẦN LOTTE Q7

Mã: 281481 Diện tích: 25 Đặt cọc: 4,100,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN