Nhà trọ an ninh dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương, Quận 8 - Tp Hồ Chí Minh

$2,7 triệu/tháng
Mã: 281443 Diện tích: 15
  • Nhà trọ an ninh dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương
  • Nhà trọ an ninh dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương
  • Nhà trọ an ninh dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương
  • Nhà trọ an ninh dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương
  • Nhà trọ an ninh dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương
  • Nhà trọ an ninh dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương
  • Nhà trọ an ninh dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương
  • Nhà trọ an ninh dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương

Nhà trọ an ninh, sạch sẽ, bảo vệ 24/7, ra vào bằng thẻ từ

Mã: 281443 Diện tích: 15

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN