Đất Huyện Long Thành 1000m2 18x53 Sổ Riêng, Huyện Long Thành - Đồng Nai

$2 tỷ
Mã: 281426 Diện tích: 958.2
  • Đất Huyện Long Thành 1000m2 18x53 Sổ Riêng
  • Đất Huyện Long Thành 1000m2 18x53 Sổ Riêng
  • Đất Huyện Long Thành 1000m2 18x53 Sổ Riêng
  • Đất Huyện Long Thành 1000m2 18x53 Sổ Riêng
  • Đất Huyện Long Thành 1000m2 18x53 Sổ Riêng
  • Đất Huyện Long Thành 1000m2 18x53 Sổ Riêng
  • Đất Huyện Long Thành 1000m2 18x53 Sổ Riêng
  • Đất Huyện Long Thành 1000m2 18x53 Sổ Riêng
  • Đất Huyện Long Thành 1000m2 18x53 Sổ Riêng
  • Đất Huyện Long Thành 1000m2 18x53 Sổ Riêng

Đất dân cư hiện hữu Sát sân bay quốc tế long thành ,2 mặt tiền đường 5m

Mã: 281426 Diện tích: 958.2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN