MẶT TIỀN KÊNH N1 KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH THÀNH CÔNG, Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh

$1,2 tỷ
Mã: 281399 Diện tích: 90
 • MẶT TIỀN KÊNH N1 KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH THÀNH CÔNG
 • MẶT TIỀN KÊNH N1 KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH THÀNH CÔNG
 • MẶT TIỀN KÊNH N1 KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH THÀNH CÔNG
 • MẶT TIỀN KÊNH N1 KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH THÀNH CÔNG
 • MẶT TIỀN KÊNH N1 KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH THÀNH CÔNG
 • MẶT TIỀN KÊNH N1 KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH THÀNH CÔNG
 • MẶT TIỀN KÊNH N1 KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH THÀNH CÔNG
 • MẶT TIỀN KÊNH N1 KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH THÀNH CÔNG
 • MẶT TIỀN KÊNH N1 KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH THÀNH CÔNG
 • MẶT TIỀN KÊNH N1 KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH THÀNH CÔNG

Bán đất mặt tiền kênh N1 khu vực đang phát triển,kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề vị trí đẹp .

Mã: 281399 Diện tích: 90

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN