Đất Huyện Buôn Đôn 3000m², Huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk

$390 triệu
Mã: 281384 Diện tích: 3000
  • Đất Huyện Buôn Đôn 3000m²
  • Đất Huyện Buôn Đôn 3000m²
  • Đất Huyện Buôn Đôn 3000m²
  • Đất Huyện Buôn Đôn 3000m²
  • Đất Huyện Buôn Đôn 3000m²
  • Đất Huyện Buôn Đôn 3000m²
  • Đất Huyện Buôn Đôn 3000m²
  • Đất Huyện Buôn Đôn 3000m²
  • Đất Huyện Buôn Đôn 3000m²
  • Đất Huyện Buôn Đôn 3000m²

✅ĐẤT SÀO MẶT ĐƯỜNG CHÍNH BUÔN ĐUNG THÔ
CÁCH KHU DU LỊCH TRƯ BƯ 2KM
____________________________________________________

Mã: 281384 Diện tích: 3000 Hướng: Đông Bắc

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN