Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập, Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

$2,99 tỷ
Mã: 281370 Diện tích: 66 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập
 • Bán Nhà 3 Tầng Kiệt 193 Hà Huy Tập

Mã: 281370 Diện tích: 66 Tầng / lầu: 3 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN