Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc, Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ

$450 triệu
Mã: 281363 Diện tích: 177
 • Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc
 • Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc
 • Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc
 • Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc
 • Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc
 • Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc
 • Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc
 • Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc
 • Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc
 • Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc
 • Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc
 • Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc
 • Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc
 • Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc
 • Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc
 • Đất diện tích lớn đối diện nhà trẻ Minh Ngọc

Còn các nền diện tích lớn 8 x 22 tổng diện tích 177m2
Đối diện nhà trẻ Minh Ngọc đường Nguyễn Chí Thanh ( qua cầu số 5 từ cổng Khu công nghiêp)
Trước nền 2m, đường lớn vào 200m
Giá 450tr 1 nền ( có giá đầu tư mua 2 nền )

Mã: 281363 Diện tích: 177

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN