STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA, Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh

$6,5 triệu/tháng
Mã: 281344 Diện tích: 25 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
 • STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA
 • STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA
 • STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA
 • STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA
 • STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA
 • STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA
 • STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA
 • STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA
 • STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA
 • STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA
 • STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA
 • STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA
 • STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA
 • STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA
 • STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA
 • STUDIO LẦU 6, 2 VIEW ỐP KÍNH NGAY BỜ KÈ HOÀNG SA

Chào mọi người

Mã: 281344 Diện tích: 25 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1 Đặt cọc: 6,500,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN