Bán nhà kiệt Ô tô 7m Huỳnh Ngọc Huệ mới xây nè, Quận Thanh Khê - Đà Nẵng

$2,98 tỷ
Mã: 281343 Diện tích: 62 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
  • Bán nhà kiệt Ô tô 7m Huỳnh Ngọc Huệ mới xây nè
  • Bán nhà kiệt Ô tô 7m Huỳnh Ngọc Huệ mới xây nè
  • Bán nhà kiệt Ô tô 7m Huỳnh Ngọc Huệ mới xây nè
  • Bán nhà kiệt Ô tô 7m Huỳnh Ngọc Huệ mới xây nè
  • Bán nhà kiệt Ô tô 7m Huỳnh Ngọc Huệ mới xây nè
  • Bán nhà kiệt Ô tô 7m Huỳnh Ngọc Huệ mới xây nè
  • Bán nhà kiệt Ô tô 7m Huỳnh Ngọc Huệ mới xây nè
  • Bán nhà kiệt Ô tô 7m Huỳnh Ngọc Huệ mới xây nè
  • Bán nhà kiệt Ô tô 7m Huỳnh Ngọc Huệ mới xây nè
  • Bán nhà kiệt Ô tô 7m Huỳnh Ngọc Huệ mới xây nè

Mã: 281343 Diện tích: 62 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN