Bán đất xã hồng minh, Huyện Hưng Hà - Thái Bình

$730 triệu
Mã: 281296 Diện tích: 73
  • Bán đất xã hồng minh
  • Bán đất xã hồng minh
  • Bán đất xã hồng minh
  • Bán đất xã hồng minh
  • Bán đất xã hồng minh
  • Bán đất xã hồng minh
  • Bán đất xã hồng minh
  • Bán đất xã hồng minh

bán gấp mảnh dfata xã hồng minh.hưng hàđats đẹp vị trí kinh doanh tốt.

Mã: 281296 Diện tích: 73

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN