120m 8x14 ps3 hòa Khương sát UBND 500m 615tr bớt, Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng

$615 triệu
Mã: 281293 Diện tích: 120
  • 120m 8x14 ps3 hòa Khương sát UBND 500m 615tr bớt
  • 120m 8x14 ps3 hòa Khương sát UBND 500m 615tr bớt
  • 120m 8x14 ps3 hòa Khương sát UBND 500m 615tr bớt
  • 120m 8x14 ps3 hòa Khương sát UBND 500m 615tr bớt
  • 120m 8x14 ps3 hòa Khương sát UBND 500m 615tr bớt
  • 120m 8x14 ps3 hòa Khương sát UBND 500m 615tr bớt
  • 120m 8x14 ps3 hòa Khương sát UBND 500m 615tr bớt
  • 120m 8x14 ps3 hòa Khương sát UBND 500m 615tr bớt

Hàng mới ❤❤Thôn ps3 hòa Khương
120=8x14
Sát UBND chợ trường vành đai 500m
BT4m thông
Giá chưa qua đầu tư 615tr bớt
Lh; A

Mã: 281293 Diện tích: 120

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN