Chính chủ gửi bán lô hoà sơn 6. Tái định cư, Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng

$1,5 tỷ
Mã: 281291 Diện tích: 100
  • Chính chủ gửi bán lô hoà sơn 6. Tái định cư
  • Chính chủ gửi bán lô hoà sơn 6. Tái định cư
  • Chính chủ gửi bán lô hoà sơn 6. Tái định cư
  • Chính chủ gửi bán lô hoà sơn 6. Tái định cư
  • Chính chủ gửi bán lô hoà sơn 6. Tái định cư
  • Chính chủ gửi bán lô hoà sơn 6. Tái định cư
  • Chính chủ gửi bán lô hoà sơn 6. Tái định cư
  • Chính chủ gửi bán lô hoà sơn 6. Tái định cư

chính chủ gửi bán hoà sơn 6. tái định cư. hoà sơn. đưong 7.5met

Mã: 281291 Diện tích: 100

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN