BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH, Quận Ninh Kiều - Cần Thơ

$3,5 tỷ
Mã: 281277 Diện tích: 37 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH
 • BÁN NHÀ GÓC 11x7M MẶT TIỀN ĐƯỜNG MẠC THIÊN TÍCH

Mã: 281277 Diện tích: 37 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN