đât sổ đỏ ( 6×37 ) cụm _công nghiệp an lăp, Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương

$1,4 tỷ
Mã: 281250 Diện tích: 206
  • đât sổ đỏ ( 6×37 ) cụm _công nghiệp an lăp
  • đât sổ đỏ ( 6×37 ) cụm _công nghiệp an lăp
  • đât sổ đỏ ( 6×37 ) cụm _công nghiệp an lăp
  • đât sổ đỏ ( 6×37 ) cụm _công nghiệp an lăp
  • đât sổ đỏ ( 6×37 ) cụm _công nghiệp an lăp
  • đât sổ đỏ ( 6×37 ) cụm _công nghiệp an lăp

xung quanh xi nghiêp gần chợ trường học khoảng 10p đi xe

Mã: 281250 Diện tích: 206

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN