$$$ Hạ giá bán GẤP lô đất thuộc Hòa Xuân $$$, Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng

$3,35 tỷ
Mã: 281248 Diện tích: 103
  • $$$ Hạ giá bán GẤP lô đất thuộc Hòa Xuân $$$
  • $$$ Hạ giá bán GẤP lô đất thuộc Hòa Xuân $$$
  • $$$ Hạ giá bán GẤP lô đất thuộc Hòa Xuân $$$
  • $$$ Hạ giá bán GẤP lô đất thuộc Hòa Xuân $$$
  • $$$ Hạ giá bán GẤP lô đất thuộc Hòa Xuân $$$
  • $$$ Hạ giá bán GẤP lô đất thuộc Hòa Xuân $$$

888-------888-----888------888

Mã: 281248 Diện tích: 103

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN