12x44 = 529m2 ( có 256m2 thổ cư ) có ao và suối, Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng

$1,95 tỷ
Mã: 281213 Diện tích: 529
  • 12x44 = 529m2 ( có 256m2 thổ cư ) có ao và suối
  • 12x44 = 529m2 ( có 256m2 thổ cư ) có ao và suối
  • 12x44 = 529m2 ( có 256m2 thổ cư ) có ao và suối
  • 12x44 = 529m2 ( có 256m2 thổ cư ) có ao và suối
  • 12x44 = 529m2 ( có 256m2 thổ cư ) có ao và suối
  • 12x44 = 529m2 ( có 256m2 thổ cư ) có ao và suối

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN