CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH TÂN, CÓ MÁY LẠNH, Quận Bình Tân - Tp Hồ Chí Minh

$7 triệu/tháng
Mã: 281208 Diện tích: 45 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
 • CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH TÂN, CÓ MÁY LẠNH
 • CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH TÂN, CÓ MÁY LẠNH
 • CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH TÂN, CÓ MÁY LẠNH
 • CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH TÂN, CÓ MÁY LẠNH
 • CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH TÂN, CÓ MÁY LẠNH
 • CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH TÂN, CÓ MÁY LẠNH
 • CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH TÂN, CÓ MÁY LẠNH
 • CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH TÂN, CÓ MÁY LẠNH
 • CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH TÂN, CÓ MÁY LẠNH
 • CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH TÂN, CÓ MÁY LẠNH
 • CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH TÂN, CÓ MÁY LẠNH
 • CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH TÂN, CÓ MÁY LẠNH
 • CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH TÂN, CÓ MÁY LẠNH
 • CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH TÂN, CÓ MÁY LẠNH

CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN, KHU DÂN CƯ AN NINH, MÁT MẺ
- NHÀ CÓ SẴN 2 MÁY LẠNH
- GIÁ CHO THUÊ; 7 TRIỆU/THÁNG
- TIỀN ĐẶT CỌC: 7 TRIỆU
- CHỈ CHO THUÊ ĐỂ Ở, KHÔNG SẢN XUẤT.
- RẤT PHÙ HỢP KHI KẾT HỢP KINH DOANH ONLINE.

Mã: 281208 Diện tích: 45 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2 Đặt cọc: 7,000,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN