Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân, Thành phố Bến Tre - Bến Tre

$380 triệu
Mã: 281196 Diện tích: 108
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân
 • Nền 108m kênh tập đoàn phường phú tân

Đối diện trường Nguyễn Đình Chiểu vô kênh tập đoàn, hoặc đi lộ vành đai vô gần hơn, tới tiệm tạp hoá Đạt quẹo vô, đất 108m ngang 5,7 x 19 CLN, 2 mặt tiền

Mã: 281196 Diện tích: 108

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN