Đất Huyện Lạng Giang ,thị trấn kép ,, Huyện Lạng Giang - Bắc Giang

$210 triệu
Mã: 281104 Diện tích: 83
  • Đất Huyện Lạng Giang ,thị trấn kép ,
  • Đất Huyện Lạng Giang ,thị trấn kép ,
  • Đất Huyện Lạng Giang ,thị trấn kép ,
  • Đất Huyện Lạng Giang ,thị trấn kép ,
  • Đất Huyện Lạng Giang ,thị trấn kép ,
  • Đất Huyện Lạng Giang ,thị trấn kép ,
  • Đất Huyện Lạng Giang ,thị trấn kép ,
  • Đất Huyện Lạng Giang ,thị trấn kép ,

cách cty may 1km. cách ngã tu kép 1km gần trukng học ,ủy ban ,chợ

Mã: 281104 Diện tích: 83

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN