Nhà cấp 4 ngay trung tâm du lịch Mỹ Á, Ninh Thuỷ, Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hòa

$1,2 tỷ
Mã: 281070 Diện tích: 133 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1
  • Nhà cấp 4 ngay trung tâm du lịch Mỹ Á, Ninh Thuỷ
  • Nhà cấp 4 ngay trung tâm du lịch Mỹ Á, Ninh Thuỷ
  • Nhà cấp 4 ngay trung tâm du lịch Mỹ Á, Ninh Thuỷ
  • Nhà cấp 4 ngay trung tâm du lịch Mỹ Á, Ninh Thuỷ
  • Nhà cấp 4 ngay trung tâm du lịch Mỹ Á, Ninh Thuỷ
  • Nhà cấp 4 ngay trung tâm du lịch Mỹ Á, Ninh Thuỷ
  • Nhà cấp 4 ngay trung tâm du lịch Mỹ Á, Ninh Thuỷ
  • Nhà cấp 4 ngay trung tâm du lịch Mỹ Á, Ninh Thuỷ
  • Nhà cấp 4 ngay trung tâm du lịch Mỹ Á, Ninh Thuỷ
  • Nhà cấp 4 ngay trung tâm du lịch Mỹ Á, Ninh Thuỷ

Mã: 281070 Diện tích: 133 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN