Bán nhà 3 Tầng kiệt Lê Lai , cách đường chỉ 10m, Quận Hải Châu - Đà Nẵng

$3,3 tỷ
Mã: 281063 Diện tích: 40 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 3
  • Bán nhà 3 Tầng kiệt Lê Lai , cách đường chỉ 10m
  • Bán nhà 3 Tầng kiệt Lê Lai , cách đường chỉ 10m
  • Bán nhà 3 Tầng kiệt Lê Lai , cách đường chỉ 10m
  • Bán nhà 3 Tầng kiệt Lê Lai , cách đường chỉ 10m
  • Bán nhà 3 Tầng kiệt Lê Lai , cách đường chỉ 10m
  • Bán nhà 3 Tầng kiệt Lê Lai , cách đường chỉ 10m
  • Bán nhà 3 Tầng kiệt Lê Lai , cách đường chỉ 10m
  • Bán nhà 3 Tầng kiệt Lê Lai , cách đường chỉ 10m
  • Bán nhà 3 Tầng kiệt Lê Lai , cách đường chỉ 10m
  • Bán nhà 3 Tầng kiệt Lê Lai , cách đường chỉ 10m

-

Mã: 281063 Diện tích: 40 Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 3

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN