Nhà mặt tiền. Diện tích 78 m, Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế

$4,6 tỷ
Mã: 242577 Diện tích: 78 Phòng ngủ: 1
  • Nhà mặt tiền. Diện tích 78 m
  • Nhà mặt tiền. Diện tích 78 m
  • Nhà mặt tiền. Diện tích 78 m
  • Nhà mặt tiền. Diện tích 78 m
  • Nhà mặt tiền. Diện tích 78 m
  • Nhà mặt tiền. Diện tích 78 m

Nhà mặt tiền. Diện tích 78 m.Nhà chiều ngang hơn 4m.Đường hơn 20m.Vị trí trung tâm

Mã: 242577 Diện tích: 78 Phòng ngủ: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN