⚡DUPLEX RESORT 5⭐BAO PHÍ_MỚI XÂY_SIÊU ĐẸP_SÁT Q4, Quận 7 - Tp Hồ Chí Minh

$7 triệu/tháng
Mã: 242479 Diện tích: 35 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1
  • ⚡DUPLEX RESORT 5⭐BAO PHÍ_MỚI XÂY_SIÊU ĐẸP_SÁT Q4
  • ⚡DUPLEX RESORT 5⭐BAO PHÍ_MỚI XÂY_SIÊU ĐẸP_SÁT Q4
  • ⚡DUPLEX RESORT 5⭐BAO PHÍ_MỚI XÂY_SIÊU ĐẸP_SÁT Q4
  • ⚡DUPLEX RESORT 5⭐BAO PHÍ_MỚI XÂY_SIÊU ĐẸP_SÁT Q4
  • ⚡DUPLEX RESORT 5⭐BAO PHÍ_MỚI XÂY_SIÊU ĐẸP_SÁT Q4
  • ⚡DUPLEX RESORT 5⭐BAO PHÍ_MỚI XÂY_SIÊU ĐẸP_SÁT Q4
  • ⚡DUPLEX RESORT 5⭐BAO PHÍ_MỚI XÂY_SIÊU ĐẸP_SÁT Q4
  • ⚡DUPLEX RESORT 5⭐BAO PHÍ_MỚI XÂY_SIÊU ĐẸP_SÁT Q4
  • ⚡DUPLEX RESORT 5⭐BAO PHÍ_MỚI XÂY_SIÊU ĐẸP_SÁT Q4
  • ⚡DUPLEX RESORT 5⭐BAO PHÍ_MỚI XÂY_SIÊU ĐẸP_SÁT Q4

Mã: 242479 Diện tích: 35 Phòng ngủ: 1 Phòng tắm: 1

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN