phòng trọ gần chợ trương hoc ! duong khuong viet, Quận Tân Phú - Tp Hồ Chí Minh

$3,8 triệu/tháng
Mã: 242322 Diện tích: 40
  • phòng trọ gần chợ trương hoc ! duong khuong viet
  • phòng trọ gần chợ trương hoc ! duong khuong viet
  • phòng trọ gần chợ trương hoc ! duong khuong viet
  • phòng trọ gần chợ trương hoc ! duong khuong viet
  • phòng trọ gần chợ trương hoc ! duong khuong viet
  • phòng trọ gần chợ trương hoc ! duong khuong viet
  • phòng trọ gần chợ trương hoc ! duong khuong viet
  • phòng trọ gần chợ trương hoc ! duong khuong viet

có máy lạnh giường tủ để tự do ! phong ve sinh rieg co wiffi phong co gjeng troi thoag mat ! khutập trung đầy đủ giá phòng

Mã: 242322 Diện tích: 40 Đặt cọc: 3,800,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN