, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$30 triệu/tháng
Mã: 242314 Diện tích: 126 Phòng ngủ: 4

Mã: 242314 Diện tích: 126 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN