NHÀ MỚI XÂY 1 TRỆT 1 LẦU, 2PN, HXH, ẤP CHIẾN LƯỢC, Quận Bình Tân - Tp Hồ Chí Minh

$2,49 tỷ
Mã: 242282 Diện tích: 24 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
  • NHÀ MỚI XÂY 1 TRỆT 1 LẦU, 2PN, HXH, ẤP CHIẾN LƯỢC
  • NHÀ MỚI XÂY 1 TRỆT 1 LẦU, 2PN, HXH, ẤP CHIẾN LƯỢC
  • NHÀ MỚI XÂY 1 TRỆT 1 LẦU, 2PN, HXH, ẤP CHIẾN LƯỢC
  • NHÀ MỚI XÂY 1 TRỆT 1 LẦU, 2PN, HXH, ẤP CHIẾN LƯỢC
  • NHÀ MỚI XÂY 1 TRỆT 1 LẦU, 2PN, HXH, ẤP CHIẾN LƯỢC
  • NHÀ MỚI XÂY 1 TRỆT 1 LẦU, 2PN, HXH, ẤP CHIẾN LƯỢC
  • NHÀ MỚI XÂY 1 TRỆT 1 LẦU, 2PN, HXH, ẤP CHIẾN LƯỢC
  • NHÀ MỚI XÂY 1 TRỆT 1 LẦU, 2PN, HXH, ẤP CHIẾN LƯỢC
  • NHÀ MỚI XÂY 1 TRỆT 1 LẦU, 2PN, HXH, ẤP CHIẾN LƯỢC
  • NHÀ MỚI XÂY 1 TRỆT 1 LẦU, 2PN, HXH, ẤP CHIẾN LƯỢC

Mã: 242282 Diện tích: 24 Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN