, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$40 triệu/tháng
Mã: 242261 Diện tích: 500 Phòng ngủ: 4

Mã: 242261 Diện tích: 500 Phòng ngủ: 4

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN