, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$35 triệu/tháng
Mã: 242239 Diện tích: 140 Phòng ngủ: 2

Mã: 242239 Diện tích: 140 Phòng ngủ: 2

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN