Căn hộ Lê Hồng Phong 35m2 cho thuê 3,5 triệu, Quận Hải Châu - Đà Nẵng

$3,5 triệu/tháng
Mã: 242237 Diện tích: 17 Phòng ngủ: 1
  • Căn hộ Lê Hồng Phong 35m2 cho thuê 3,5 triệu
  • Căn hộ Lê Hồng Phong 35m2 cho thuê 3,5 triệu
  • Căn hộ Lê Hồng Phong 35m2 cho thuê 3,5 triệu
  • Căn hộ Lê Hồng Phong 35m2 cho thuê 3,5 triệu
  • Căn hộ Lê Hồng Phong 35m2 cho thuê 3,5 triệu
  • Căn hộ Lê Hồng Phong 35m2 cho thuê 3,5 triệu
  • Căn hộ Lê Hồng Phong 35m2 cho thuê 3,5 triệu
  • Căn hộ Lê Hồng Phong 35m2 cho thuê 3,5 triệu
  • Căn hộ Lê Hồng Phong 35m2 cho thuê 3,5 triệu
  • Căn hộ Lê Hồng Phong 35m2 cho thuê 3,5 triệu

Dự án: Căn hộ Lê Hồng Phong.
Thông tin chi tiết:

Mã: 242237 Diện tích: 17 Phòng ngủ: 1 Đặt cọc: 3,500,000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN