3Ha ĐẤT VƯỜN CÓ THỔ CƯ, MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA, Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng

$4,2 tỷ
Mã: 242235 Diện tích: 30000
 • 3Ha ĐẤT VƯỜN CÓ THỔ CƯ, MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA
 • 3Ha ĐẤT VƯỜN CÓ THỔ CƯ, MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA
 • 3Ha ĐẤT VƯỜN CÓ THỔ CƯ, MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA
 • 3Ha ĐẤT VƯỜN CÓ THỔ CƯ, MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA
 • 3Ha ĐẤT VƯỜN CÓ THỔ CƯ, MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA
 • 3Ha ĐẤT VƯỜN CÓ THỔ CƯ, MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA
 • 3Ha ĐẤT VƯỜN CÓ THỔ CƯ, MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA
 • 3Ha ĐẤT VƯỜN CÓ THỔ CƯ, MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA
 • 3Ha ĐẤT VƯỜN CÓ THỔ CƯ, MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA
 • 3Ha ĐẤT VƯỜN CÓ THỔ CƯ, MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA
 • 3Ha ĐẤT VƯỜN CÓ THỔ CƯ, MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA
 • 3Ha ĐẤT VƯỜN CÓ THỔ CƯ, MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA
 • 3Ha ĐẤT VƯỜN CÓ THỔ CƯ, MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA
 • 3Ha ĐẤT VƯỜN CÓ THỔ CƯ, MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA

Tổng diện tích 30.000m2 trong đó có 70m mặt tiền đường nhựa, có 400m2 đất ở, ngay khu dân cư, có suối chảy sát vườn và 01 hồ nước. Đất cách tỉnh lộ 721 khoảng 500m, cách Ql20 khoảng 6km. Phù hợp làm vườn, trang trại, nuôi nhà Yến.

Mã: 242235 Diện tích: 30000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN