Cần bán 2 mảnh đất Cà phê..Tiêu, Huyện Tuy Đức - Đắk Nông

$700 triệu
Mã: 242221 Diện tích: 19000
  • Cần bán 2 mảnh đất Cà phê..Tiêu
  • Cần bán 2 mảnh đất Cà phê..Tiêu
  • Cần bán 2 mảnh đất Cà phê..Tiêu
  • Cần bán 2 mảnh đất Cà phê..Tiêu
  • Cần bán 2 mảnh đất Cà phê..Tiêu
  • Cần bán 2 mảnh đất Cà phê..Tiêu

Mình cần bán 2 mảnh đất đang trồng cà phê xen tiêu.Mới bắt đầu thu năm thứ 2.
1 mảnh 7 sào (7000 m2). 1 mảnh 1.2ha (12000 m2)
giá bán cả 2 mảnh lá 700tr.
mua lẻ cũng bán

Mã: 242221 Diện tích: 19000

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN