»»Villa /Bình An/Trệt 1 lầu áp mái 3PN/»299, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$30 triệu/tháng
Mã: 242209 Diện tích: 112
  • »»Villa /Bình An/Trệt 1 lầu áp mái 3PN/»299
  • »»Villa /Bình An/Trệt 1 lầu áp mái 3PN/»299
  • »»Villa /Bình An/Trệt 1 lầu áp mái 3PN/»299
  • »»Villa /Bình An/Trệt 1 lầu áp mái 3PN/»299
  • »»Villa /Bình An/Trệt 1 lầu áp mái 3PN/»299
  • »»Villa /Bình An/Trệt 1 lầu áp mái 3PN/»299
  • »»Villa /Bình An/Trệt 1 lầu áp mái 3PN/»299
  • »»Villa /Bình An/Trệt 1 lầu áp mái 3PN/»299

»»Villa /Bình An/Trệt 1 lầu áp mái 3PN/»299
--------------

Mã: 242209 Diện tích: 112

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN