Nền đẹp 5x52 thổ cư 50m2 sang trắng 1, Quận Ô Môn - Cần Thơ

$550 triệu
Mã: 242204 Diện tích: 260
  • Nền đẹp 5x52 thổ cư 50m2 sang trắng 1
  • Nền đẹp 5x52 thổ cư 50m2 sang trắng 1
  • Nền đẹp 5x52 thổ cư 50m2 sang trắng 1
  • Nền đẹp 5x52 thổ cư 50m2 sang trắng 1
  • Nền đẹp 5x52 thổ cư 50m2 sang trắng 1
  • Nền đẹp 5x52 thổ cư 50m2 sang trắng 1

NỀN Rẻ Kv Thới Đông, Phước Thới , Ô Môn, Cần Thơ

Mã: 242204 Diện tích: 260

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN