ĐẤT NỀN KQH NGUYỄN KHOA VĂN, Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

$1,15 tỷ
Mã: 242202 Diện tích: 198
  • ĐẤT NỀN KQH NGUYỄN KHOA VĂN
  • ĐẤT NỀN KQH NGUYỄN KHOA VĂN
  • ĐẤT NỀN KQH NGUYỄN KHOA VĂN
  • ĐẤT NỀN KQH NGUYỄN KHOA VĂN
  • ĐẤT NỀN KQH NGUYỄN KHOA VĂN
  • ĐẤT NỀN KQH NGUYỄN KHOA VĂN
  • ĐẤT NỀN KQH NGUYỄN KHOA VĂN
  • ĐẤT NỀN KQH NGUYỄN KHOA VĂN

Dự án: KQH NGUYỄN KHOA VĂN.
Thông tin chi tiết:

Mã: 242202 Diện tích: 198

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN