√ BIỆT THỰ √ Trệt 2 lầu gara 4PN_450m2 √ 246 An Ph, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$30 triệu/tháng
Mã: 242172 Diện tích: 140
  • √ BIỆT THỰ √ Trệt 2 lầu gara 4PN_450m2 √ 246 An Ph
  • √ BIỆT THỰ √ Trệt 2 lầu gara 4PN_450m2 √ 246 An Ph
  • √ BIỆT THỰ √ Trệt 2 lầu gara 4PN_450m2 √ 246 An Ph
  • √ BIỆT THỰ √ Trệt 2 lầu gara 4PN_450m2 √ 246 An Ph
  • √ BIỆT THỰ √ Trệt 2 lầu gara 4PN_450m2 √ 246 An Ph
  • √ BIỆT THỰ √ Trệt 2 lầu gara 4PN_450m2 √ 246 An Ph
  • √ BIỆT THỰ √ Trệt 2 lầu gara 4PN_450m2 √ 246 An Ph
  • √ BIỆT THỰ √ Trệt 2 lầu gara 4PN_450m2 √ 246 An Ph

√ BIỆT THỰ √ Trệt 2 lầu gara 4PN_450m2 √ 246 An Phú
-----------

Mã: 242172 Diện tích: 140

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN