, Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh

$20 triệu/tháng
Mã: 242168 Diện tích: 384 Phòng ngủ: 6

Mã: 242168 Diện tích: 384 Phòng ngủ: 6

NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN